NWA Bulgaria

След регистрация ще получите Партньорски № и Парола за достъп до системата на NWA. Това Ви дава възможност да ползвате стоките и услугите на 13 компании (с 30% отстъпка), броя на които до 2015 г. ще се увеличи 3 пъти. Ще можете да изградите Потребителска Мрежа, като регистрирате Ваши приятели и познати, живеещи в държавите, в които NWA е отворила пазари на хранителни добавки. В момента са над 20 и се увеличават всеки месец. За оборота, който правите Вие и хората, които регистрирате за да си пазарят (и те с 30% отстъпка), ще получавате комисионна, размера на която се определя според Маркетинговия План на NWA. 10 работни дни след Вашата регистрация ще получите продукти (за 80 лева дистрибуторска цена), каталози и рекламни материали (за 18 лева). Така ще имате възможност да се уверите в качествата им. Има онлайн обучения, които са безплатни. Те ще Ви помогнат да изградите Вашата Потребителска Мрежа.

С пожелание за успешен старт: Таня Пенева

NWA дистрибутор

Направете своята регистрация в NWA Bulgaria или ни попитайте всичко, което допълнително ви интересува и е свързано с компанията.

Коментарите са забранени.