Маркетингов план на NWA

Маркетингов план на световния алианс NWA

Таблицата по-долу дава яснота по отношение на пасивните доходи, които може да получат сътрудниците на NWA. Тук не са включени големите отстъпки от цените на дребно за регистрирани потребители.

Таблицата обяснява бонусната система на NWA при натрупване на определен месечен оборот. Получаваните бонуси са един вид търговска отстъпка при достигане на определени нива на продажби на месец.

PW (Punkte Werte) е съкращението на т.нар. Бонус точки, които всеки потребител трупа в следствие на своите покупки.

1  PW/Бонус Точка е приблизително 0,5 евро/ 1 лев.

На спонсора се сборува целия оборот от неговите регистрирани сътрудници.

Ниво I: Основен бонус

PW
Процент
1-499
3 %
500-999
6 %
1000-1999
9 %
2000-3999
12 %
4000-7999
15 %
Автомобили ниво І
8000-11999
18 %
от 12000
21 %
от 16000
Младши Мениджър
от 20000
Екип Мениджър
Автомобили ниво ІІ

Ниво ІІ: Лидер бонус

3 процента бонус Лидер

за остатъчния обем (с изключение на 21% от линиите), включително нетните продажби.


Ниво ІІІ: Специален бонус

21 % НЛП
Процент
Наименование
от 1 х 21% линия
7.0 %
Мениджър
от 2 х 21% линия
7.5 %
Бронзов мениджър
от 4 х 21% линия
8.0 %
Сребърен мениджър
от 6 х 21% линия
8.5 %
Златен мениджър
от 8 х 21% линия
9.0 %
Платинен мениджър
от 10 х 21% линия
9.5 %
Заместник-председател
от 12 х 21% линия
10.0 %
Президент
Бонус вземания
1 – 11999 PW остатъчни приходи (вкл. лични продажби)
=
Промоционално специален бонус

21 % от всички линии

Остатъчни продажби от 12000 PW (вкл. лични продажби)
=
Пълен специален бонус

21 % от всички линии

от 4 x 12 PW
=
Пълен специален бонус

минус липсата на остатъчен обем


Ниво ІV: Най-специален бонус

макс. 0.5 % до 3 %

Разликата между съответните два специални етапа бонус

21 процента той ще се обърне към съответните квалификации


Ниво V: Дълбочина бонус

Премия 21 % НЛП
Сребърен бонус от 4 х 21% линия 2 %
Председател бонус от 10 х 21% линия 1%
Бонус вземания

Ниво VI: председател-Star бонус

Етап
Премия

* Председател

1x Manager Gold линия

** Президент

2x Manager Gold линия

*** Председателят

3x Manager Gold линия

**** Президент

4x Manager Gold линия

Ниво VII: Годишен бонус

PW
Премия
от
1000000 Общо
1.00 %
от
2000000 Общо
1.50 %
от
3000000 Общо
2.00 %
от
4000000 Общо
2.50 %
от
5000000 Общо
3.00 %
Бонус вземания
От достигане на размера на оборота до следващата квалификация. Разликите между равнищата на годишния бонус ще бъдат платени.

Коментарите са забранени.